Disclaimer

Deze disclaimer ziet op het gebruik van www.dealer4dealer.nl / www.linq5.nl. Door het gebruik van de website gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van dealer4dealer/Linq5 B.V. van toepassing.

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van dealer4dealer/Linq5 B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiƫren, over te dragen of te bewerken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan dealer4dealer/Linq5 B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. dealer4dealer/Linq5 B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.

Wijzigingen
dealer4dealer/Linq5 B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij gepubliceerd worden.

Opheldering nodig?

Neem contact op