Bestellen Order Processor Exact Globe

Algemene gegevens

Let op! Voor deze module is de Connectivity Cliënt (voormalig SDK Globe Client) binnen jouw Exact Globe-licentie benodigd.

Financieel & Personalia

Opmerking

Voorwaarden

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan dealer4dealer/LINQ5 B.V. maandelijks de abonnementsgelden, de eenmalige installatiekosten en eventueel de klantspecifieke aanpassingen van het bestelde dealer4dealer product van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven. Het contract kent een looptijd van één maand en gaat in na de installatie. Het contract wordt vervolgens stilzwijgend per maand verlengd. De opzegtermijn is, na het eerste jaar, één maand met ingang van de eerste van de volgende maand.


Let op! Voor deze module is de Connectivity Cliënt (voormalig SDK Globe Client) binnen jouw Exact Globe-licentie benodigd.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de AVG.