Bestellen Picqer Exact Online

Via dit formulier bestel je de Picqer en Exact Online koppeling.

  Algemene gegevens

  Financieel & Personalia

  Kosten

  - De kosten voor het implementatiepakket zijn eenmalig € 600,- (excl. btw).

  Voorwaarden

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan dealer4dealer/LINQ5 B.V. maandelijks de abonnementsgelden, de eenmalige installatiekosten en eventueel de klantspecifieke aanpassingen van het bestelde dealer4dealer product van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven. Het contract kent een looptijd van één maand en gaat in na de installatie. Het contract wordt vervolgens stilzwijgend per maand verlengd. De opzegtermijn is één maand met ingang van de eerste van de volgende maand.

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de AVG.

  [honeypot website move-inline-css:true]