Bestellen Aflettermodule Exact Globe

  Algemene gegevens

  PSP

   

  Ik wil graag een andere PSP bestellen:

  Kosten

  - Maandkosten € 45,- (onderhoudskosten inbegrepen)
  - Implementatiekosten eenmalig € 400,-
   
  De kosten per extra PSP zijn:
  - Maandkosten € 25,- (onderhoudskosten inbegrepen)
  - Implementatiekosten eenmalig € 200,-
   
  Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

  Financieel & Personalia

  Opmerking

  Voorwaarden

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan dealer4dealer/LINQ5 B.V. om maandelijks de abonnementsgelden, de eenmalige installatiekosten en de kosten van eventuele klantspecifieke aanpassingen van het bestelde dealer4dealer-product van zijn/haar bankrekening af te schrijven.


  Het contract kent een looptijd van één jaar en gaat in na de installatie. Het contract wordt na dat jaar stilzwijgend per maand verlengd. De opzegtermijn is één maand met ingang van de eerste van de volgende maand.

  Ik ga akkoord met bovenstaand en de algemene voorwaarden en de AVG.